Variabele rente

Uitleg variabele rente

‘Variabel rentetarief’ geeft exact aan wat het woord aangeeft. Het tarief kan in uw voordeel en in uw nadeel wijzigen. Bedenk vooraf dus goed of u schommelingen in de rentelasten kunt opvangen.

Er bestaat géén direct verband tussen onze variabele rente en de Euriborrente. Het rentepercentage is het inkooptarief plus opslagen voor risico’s, kosten en winst.

De variabele rente van BNP Paribas PF is in grote lijnen opgebouwd uit de volgende componenten:

  • Een ’inkooptarief’ (funding). Dit inkooptarief is mede gebaseerd op de kapitaalmarktrente en het tarief dat wij betalen aan het hoofdkantoor van BNP Paribas in Frankrijk.
  • Risicoklasse-opslagen (NHG, niet-NHG).
  • Een opslag voor het kredietrisico van de lening
  • Een liquiditeitsopslag
  • Opslagen in verband met diverse andere kosten die een geldverstrekker moet maken. Denk bijvoorbeeld aan administratie- en beheerkosten.

Met name de kosten om op de kapitaalmarkt geld aan te trekken zijn de laatste tijd erg gestegen. Dit komt door de financiële crisis en het gebrek aan vertrouwen tussen banken onderling. Een liquiditeitsopslag is bijvoorbeeld een vergoeding voor kredietrisico’s die banken en beleggers bij elkaar in rekening brengen. Door de financiële crisis zijn de risico’s gestegen. En omdat het afdekken van risico’s geld kost, is de liqiditeitsopslag gestegen. Door deze ontwikkeling schommelen de rentetarieven.

Daarnaast verscherpen toezichthouders de regels waar banken (en geldverstrekkers) aan moeten voldoen. Banken moeten meer eigen vermogen in het eigen bedrijf hebben voor hypotheken die zij verstrekken.

Wij raden u aan contact op te nemen met uw hypotheekadviseur als u overige vragen hebt over uw variabele rentetarief.